Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Jaunuolių dienos centras teikia dienos socialinė globos paslaugas vadovaudamasis: Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450; 2010, Nr. 83-4393) ir Panevėžio miesto savivaldybės 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-305 „dėl vietų skaičiaus, dienos maitinimo kainos, teikiamų socialinių paslaugų sąrašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 1-9-5 pripažinimo netekusio galios“.

Dienos socialinės globos paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

ĮVERTINKITE JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE TEIKIAMAS PASLAUGAS

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO DIENOTVARKĖ

ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI

JDC paslaugų gavėjų Taryba

Plačiau

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Plačiau

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kita pagalba

Plačiau

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Plačiau

Darbinių įgūdžių ugdymas.

Plačiau

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Plačiau