Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. 8 45 582 598
Mob. tel. 8 684 69972
Faksas 8 45 582 598
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. 8 45 582 598
Mob. tel. 8 684 69972
Faksas 8 45 582 598
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Veiklos sritys

NORI SAVANORIAUTI?

KREIPKIS!

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

Kodėl verta savanoriauti?  Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.

TARPTAUTINĖ SAVANORYSRTĖ

Jaunuolių dienos centras – tai atvira siunčianti, priimanti ir koordinuojanti EST (europos savanorių tarnyba) organizacija.  EST – tai tarptautinės savanorystės projektai (2 savaitės-12 mėn.) jauniems žmonėms (18-29 metai). Šie projektai savanoriui finansuoja kelionės į savanorystės šalį ir atgal išlaidas, maitinimo ir gyvenimo išlaidas, savanorystės veiklos išlaidas bei moka kas mėnesį kišenpinigius.  Europos savanorių tarnyba – tai  mokymosi tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose įvairiose Europos šalyse jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. Nebūtina turėti patirties, bet būtina norėti ir parodyti, kaip labai nori būti viso to sūkuryje ir viską išmoksi ir sužinosi ten!

VIETINĖ SAVANORYSTĖ

Jaunuolių dienos centras  dalyvauja nacionalinės savanorystės programoje, projekte „Atrask save“. Programos dalyviai: jauni 15-29 metų žmonės, kurie nedirba, nesimoko ir gali buti registruoti darbo biržoje. Savanorystės trukmė: 3 mėnesiai. programos dalyviams finansuojamos kelionės išlaidos, maistpinigiai, kanceliarinės ir specialiosios priemonės, PSD (Privalomas sveikatos draudimas) bei būsto nuoma (jei savanoriaujama kitame mieste).

Jei susidomėjai savanoryste Lietuvoje ar užsienyje, kreipkis!

Jaunuolių dienos centras, Kranto 16, LT-35173, Panevėžys Tel. +37061159655; +37045582598; el. paštas: dienos_centras@gmail.com; pagiriene.aiste@gmail.com;

Mes visada padėsime!


SAVANORIŠKA PRAKTIKA
SAVANORIŠKŲ DARBŲ SATARTIS

 

VYKDOMI-PROJEKTAI

 

PROJEKTŲ NAUJIENOS

Erasmus+ KA2 projektas STELLA

https://www.facebook.com/StaffsEuropeanLifelongLearningAcademy/

 

Erasmus+ KA2 projektas M.E.L.O.S

http://site.melosmusic.eu/en-us/The-Project

Erasmus+ KA2 projektas PUZZLE

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.1

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.2

http://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/

Erasmus+ KA1  “Darbuotojų kompetencijų portfelio pildymas dirbant su proto negalios asmenimis“  Nr. 2016-1-LT01-KA104-023080

DKPP

Projektas ELLA

 

https://ec.europa.eu/epale/de/node/35581

 

LYDERYSTĖ

Vizija, misija, vertybės

Lyderystės ciklas

Valdymo struktūra

Organizacinė struktura

 

PLANAVIMO SISTEMA

Planavimo procesas

Strateginio planavimo sistema

Einamųjų metų planavimo sistema

Einamųjų metų vertinimo sistema

2018 m. veiklos programa

2017 veiklos ataskaita.doc

 

PERSONALAS

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKA

Pareigybių reglamentas

Darbuotojų samdymo politika

Atmintine naujam darbuotojui

Pirmos darbo dienos ankteta

Darbuotojų išsaugojimo politika

Savanoriškas darbas (savanorystė)

Savanorisku darbu atlikimo tvarka

Savanoriska praktika

 

Išorinė kvalifikacijos kėlimo sistema

Vidinė kvalifikacijos kėlimo sistema

Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Metodinės veiklos ataskaitos forma

Profesinės kompetencijos rodiklių forma

Komandiruotės ataskaitos forma

Kompetencijų įsivertinimas 2017

Kvalifikacijos planas 2018

Darbuotojo kompetencijų portfelis

PAREIGYBĖS IR FUNKCIJOS

Darbuotojų pareigybių ir funkcijų aprašymas

Pareigybių sąrašas

 

DARBUOTOJŲ ĮGALINIMAS

Sprendimų priėmimo kelias – darbuotojų įtraukimas

Idėjos įgyvendinimo kelias – darbuotojų įtraukimas

Individualus darbuotojo kompetencijų portfelis

Profesinių_kompetencijos_isivertinimo_irankis

 

 

TEISĖS

JDC paslaugų gavėjų teisės ir pareigos

Vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams

Darbo tvarkos taisyklės

Anketa apie teises

Apklausos MANO TEISES rezultatai 17

E-anketa pasitikrinimui

Teisų gynimo istorijos:

Mūsų istorija

JDC paklausimas dėl galimos diskriminacijos 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atsakymas

 

ETIKA

ETIKOS SISTEMA

Etikos taisyklės

Etikos kodeksas

Gero elgesio patarejas

Apklausa

Apklausos rezultatai

 

PARTNERYSTĖ

 

DALYVAVIMAS

Teisės ir socialinė atsakomybė

 

 

 

ORIENTACIJA Į ASMENĮ

Lakytoju pasiekimų portfelis

JT veiklos REZULTATAI 2017

Paslaugų gavėjų įgalinimas

Įgalinimo įrankis_Savaitės Inspektoriai

Taisyklės inspektoriams

Lakytoju pasiekimų portfelis

 

 

KOMPLEKSIŠKUMAS

Darbas su šeima:

Atmintine naujokui

Anketa naujokui

Darbuotojų konsultacijų registras su asmenį prižiūrinčiais šeimos nariais

 

Bendradarbiavimas:

 

ORIENTACIJA Į REZULTATUS

Paslaugų gavėjų vertinimai:

Jaunuolių vertinimo anketos rezultatai 2017-12-08

 

Darbuotojų vertinimai:

Etikos vertinimas

 

Vidiniai vertinimai:

 

Išorės verinimai:

 

NUOLATINIS GERINIMAS

Planavimo sistema

EQASS_diegimo_Rekomedacijos

EQUASS diegimo planas