Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. 8 45 582 598
Mob. tel. 8 684 69972
Faksas 8 45 582 598
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. 8 45 582 598
Mob. tel. 8 684 69972
Faksas 8 45 582 598
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Veiklos sritys

NORI SAVANORIAUTI?

KREIPKIS!

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

Kodėl verta savanoriauti?  Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.

TARPTAUTINĖ SAVANORYSRTĖ

Jaunuolių dienos centras – tai atvira siunčianti, priimanti ir koordinuojanti EST (europos savanorių tarnyba) organizacija.  EST – tai tarptautinės savanorystės projektai (2 savaitės-12 mėn.) jauniems žmonėms (18-29 metai). Šie projektai savanoriui finansuoja kelionės į savanorystės šalį ir atgal išlaidas, maitinimo ir gyvenimo išlaidas, savanorystės veiklos išlaidas bei moka kas mėnesį kišenpinigius.  Europos savanorių tarnyba – tai  mokymosi tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose įvairiose Europos šalyse jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. Nebūtina turėti patirties, bet būtina norėti ir parodyti, kaip labai nori būti viso to sūkuryje ir viską išmoksi ir sužinosi ten!

VIETINĖ SAVANORYSTĖ

Jaunuolių dienos centras  dalyvauja nacionalinės savanorystės programoje, projekte „Atrask save“. Programos dalyviai: jauni 15-29 metų žmonės, kurie nedirba, nesimoko ir gali buti registruoti darbo biržoje. Savanorystės trukmė: 3 mėnesiai. programos dalyviams finansuojamos kelionės išlaidos, maistpinigiai, kanceliarinės ir specialiosios priemonės, PSD (Privalomas sveikatos draudimas) bei būsto nuoma (jei savanoriaujama kitame mieste).

Jei susidomėjai savanoryste Lietuvoje ar užsienyje, kreipkis!

Jaunuolių dienos centras, Kranto 16, LT-35173, Panevėžys Tel. +37061159655; +37045582598; el. paštas: dienos_centras@gmail.com; pagiriene.aiste@gmail.com;

Mes visada padėsime!


SAVANORIŠKA PRAKTIKA
SAVANORIŠKŲ DARBŲ SATARTIS

 

VYKDOMI-PROJEKTAI

EMPATIJA

PROJEKTŲ NAUJIENOS

Erasmus+ KA2 projektas STELLA

 

Erasmus+ KA2 projektas M.E.L.O.S

http://site.melosmusic.eu/en-us/The-Project

Erasmus+ KA2 projektas PUZZLE

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.1

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.2

http://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/

Erasmus+ KA1  “Darbuotojų kompetencijų portfelio pildymas dirbant su proto negalios asmenimis“  Nr. 2016-1-LT01-KA104-023080

DKPP

Projektas ELLA

 

https://ec.europa.eu/epale/de/node/35581

 

1. LYDERYSTĖ

 1. Vadybos koncepcija

1.1. Vizija, misija, vertybės

1.2. Vadybos ciklas

1.3. Valdymo struktūra

1.4. Organizacinė struktūra

1.5. JDC stiprybės

1.6. JDC lyderystės rezultatai

1.6. Vidiniai darbuotojų mokymai. Lyderystė_Vadyba

 2. Kokybės koncepcija

2.1. Ilgalaikiai tikslai (Strateginis veiklos planas)

2.2. Atitikimas socialinės globos normoms

2.2.1 Atitikimo globos normoms klausimynas 2017

2.2.1.1. Atitikimas globos normoms – rezultatai 2017

2.3. Paslaugų efektyvumo matavimo įrankis

2.3.1. Klausimynas paslaugų gavėjui

2.3.1.1. Klausimynas paslaugų gavėjui rezultatai 2017

2.3.2. Klausimynas darbuotojui (vidaus auditas)

2.3.2.1. Vidaus audito rezultatai 2017

2.3.3. Klausimynas paslaugų gavėjo šeimai

2.3.3.1. Šeimos apklausos rezultatai 2017

2.3.4. Klausimynas išorės vertinimui

2.3.4.1. Išorinio vertinimo rezultatai 2017 m

2.3.5. Išorės auditas

2.3.5.1. Jaunuoliu-dienos-centro-audito-ataskaita

2.3.5.2. Jaunuoliu-dienos-centro-audito-išvada

2.3.5.3. Raštas-iš-IVPK

2.3.5.4. Jaunuoliu-dienos-centras-vertinimas

2.3.6. Efektyvumo skaičiavimo metodika

2.3.6.1. Efektyvumo vertinimo rezultatai

2.4. Pažangūs ir novatoriški socialinio darbo metodai

 3. Planavimo koncepcija

3.1. Planavimo procesas

3.2. Strateginio planavimo sistema

3.2.1. Strateginis veiklos planas

3.3. Einamųjų metų planavimo sistema

3.3.1. Veiklos planas 2018

3.4. Einamųjų metų vertinimo sistema

3.4.1. Veiklos ataskaita 2017

3.4.2. Vadovo veiklos ataskaita 2017

3.4.2.1. Vadovo ataskaitos patvirtinimas

2018-01 planas

2018-02 planas

2018-03 planas

3.5. Vidiniai mokymai darbuotojams. Planavimas

3.6. Planavimas (lengvai skaitomas)

3.7. Vidiniai mokymai paslaugų gavėjams. Planavimas

 4. Socialinio teisingumo ir integracijos koncepcija

4.1. Teisės ir socialinė atsakomybė

4.2. Socialinio teisingumo ir integracijos rezultatai

4.3. Vidiniai mokymai. Socialinio teisingumo ir integracijos koncepcija

4.4. Pilietiškumo akcijos

4.5. Pilietiškumo akcijos

4.6. Solidarumo akcijos

2. PERLONALAS

5. Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo koncepcija

5.1. Pareigybių reglamentas

5.2. Darbuotojų samdymo politika

5.3. Darbuotojų išsaugojimo politika

5.4. Darbuotojų karjeros stebėsena

5.5. Savanorisku darbu atlikimo tvarka

5.6. Savanoriska praktika

5.7. Savanorio prašymas

5.8. Savanoriškų darbų atlikimo sutartis

5.9. Savanorių registras

5.10. Volunteer Application

5.11. Atmintine naujam darbuotojui

5.12. Pirmos darbo dienos ankteta

5.13. Vidiniai mokymai. Darbuotojų samdymas ir išsaugojimas

6. Kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi koncepcija

6.1. Išorinė kvalifikacijos kėlimo sistema

6.2. Vidinė kvalifikacijos kėlimo sistema

6.3. Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

6.4. Kompetencijos isivertinimo irankis

6.4.1. Kompetenciju isivertinimo irankio vadovas

6.4.2. Kompetencijų įsivertinimas 2017

6.5. Profesinės kompetencijos rodiklių forma

6.6. Kvalifikacijos planas 2018

6.7. Darbuotojo kompetencijų portfelis

6.7.1. Interaktyvus kompetencijų portfelis

6.8. Metodinės veiklos ataskaitos forma

6.9. Komandiruotės ataskaitos forma

7. Pareigybių ir funkcijų koncepcija

7.1. Darbuotojų pareigybių ir funkcijų aprašymas

7.2. Pareigybių sąrašas

7.3. Lyginamasis vertinimas

7.4. Vidiniai mokymai darbuotojams. Pareigybės ir funkcijo

8. Darbuotojų įtraukimo koncepcija

8.1. Darbuotojų įgalinimo kelias

8.2. Interaktyvus sprendimų priėmimo kelias

8.3. Interaktyvus idėjos įgyvendinimo kelias

9. Darbuotojų motyvavimo koncepcija

9.1. Kas mane motyvuoja dirbti JDC ?

 

 

 

 

 

 

7. TEISĖS IR PAREIGOS

Dokumentai

JDC paslaugų gavėjų teisės ir pareigos

Vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams

Apklausos

Anketa apie teises

Apklausos MANO TEISES rezultatai 17

Lyginamasis vertinimas 2017-2018

E-anketa pasitikrinimui

Vizuali mokymosi medžiaga paslaugų gavėjams

https://www.youtube.com/watch?v=x_R9hO7vh1k

https://www.youtube.com/watch?v=R650RQmbcbY

Teisų gynimo istorijos:

Mūsų istorija

JDC paklausimas dėl galimos diskriminacijos 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atsakymas

 

8. PASIŪLYMŲ IR SKUNDŲ VALDYMO SISTEMA

Pasiūlymų ir skundų valdymo tvarka

PPS rezultatai

Lyginamasis vertinimas 2017-2018

Noriu pasiskųsti

 

9. ETIKOS SISTEMA

Etikos taisyklės

Etikos kodeksas

Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa

Apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių planas

Darbo tvarkos taisyklės

Etika JDC apklausa

Antikorupcinio pobūdžio anketa darbuotojams

Apklausos rezultatai Etika 2017

Lyginamasis vertinimas 2017-2018

Apklausos rezultatai Korupcija 2017

Lyginamasis vertinimas 2017-2018

Gero elgesio patarejas

 

10. ETIKOS KODEKSAS

Etikos-kodeksas

11. SVEIKATA IR SAUGA

12. SMURTO PREVENCIJA

13. KONFIDENCIALUMAS

14. ĮTRAUKIMAS

15. ĮGALINIMAS

DARBUOTOJŲ ĮGALINIMAS

Sprendimų priėmimo kelias – darbuotojų įtraukimas

Idėjos įgyvendinimo kelias – darbuotojų įtraukimas

Individualus darbuotojo kompetencijų portfelis

Profesinių_kompetencijos_isivertinimo_irankis

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMAS

Įgalinimo įrankis_Savaitės Inspektoriai

Taisyklės inspektoriams

Lakytoju pasiekimų portfelis

Paslaugų gavėjo diena

JT veiklos REZULTATAI 2017

 

16. GYVENIMO KOKYBĖ

17. ISGP

 

18. PLANAVIMAS

Lakytoju pasiekimų portfelis

19. PASLAUGOS

22. TĘSTINUMAS IR TVARUMAS

 

PARTNERYSTĖ

 

DALYVAVIMAS

Teisės ir socialinė atsakomybė

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLEKSIŠKUMAS

Darbas su šeima:

Atmintine naujokui

Anketa naujokui

Darbuotojų konsultacijų registras su asmenį prižiūrinčiais šeimos nariais

 

Bendradarbiavimas:

 

20. ORIENTACIJA Į REZULTATUS

Paslaugų gavėjų vertinimai:

Jaunuolių vertinimo anketos rezultatai 2017-12-08

 

Vidiniai vertinimai:

Etikos vertinimas

 

 

Išorės verinimai:

Paskatinimai ir apdovanojimai

21. TĘSTINUMAS IR TVARUMAS

 

22. NUOLATINIS GERINIMAS

EQASS_diegimo_Rekomedacijos

EQUASS diegimo planas 

VIDINIAI MOKYMAI PASLAUGŲ GAVĖJAMS

7. Teisės

VIDINIAI MOKYMAI DARBUOTOJAMS

1. Lyderystė 

2. Planavimas

3. Darbuotojų samdymas ir išsaugojimas

6. Pareigybės ir funkcijos

7.Paslaugų gavėjo teisės

8. Skundų valdymo sistema

9.JDC etikos sistema

10. JDC etikos kodeksas

Strategija dėl negalios

Privatumo laikymosi taisykles