Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.30 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Veiklos sritys

VIZIJA (raison d’etre –būties tikslas): draugiškas, jaukus, saugus, pokyčiams ir naujovėms atviras dienos socialinės globos centras, puoselėjantis savo tradicijas ir kultūrą, skatinantis nuolatinę savo paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą.

MISIJA

 • kryptingai planuoti ir organizuoti JDC veiklą, kuri pilnai patenkintų paslaugų gavėjų poreikius,
 • analizuoti ir vertinti JDC kaip integruotą valstybės socialinės sistemos dalį ir kaip unikalią savarankišką sistemą,
 • siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo,
 • nuolat vertinti ir tobulinti JDC veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikį, pasiekimus ir pasikeitimus,
 • kontroliuoti, kaip įgyvendinami JDC strateginiai ir operatyvieji tikslai.

VERTYBĖS

 • Orientacija į asmenį. Svarbiausius sprendimus mūsų centre priima mūsų paslaugų gavėjai. Į asmenį orientuotas procesas apima: įsiklausymą, mąstymą kartu, dalijimąsi idėjomis ir grūzdamąjį ryšį. Kiekvienas paslaugų gavėjas skatinamas siekti savo asmeninių tikslų.
 • Tikslingai ir nuosekliai keičiame visuomenės požiūrį į proto negalios asmenį masinių informavimo priemonių ir socialinių tinklų pagalba.
 • Novatoriškumas. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Mes imamės iniciatyvos kurti naujus sprendimus. Norime ir siekiame mokytis.
 • Kokybė. Mes esame profesionalūs ir paslaugūs, nuolat tobuliname savo darbo procesus.  Laikomės aktyvios pozicijos ir teikiame lanksčius sprendimus. Sprendimus priimame atsižvelgdami į paslaugų gavėjo poreikius.
 • Dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius. Puoselėjame atvirą valdymo stilių ir įgaliojimų suteikimą darbuotojams.
 • Atsakomybė. Sprendimus priimame atsakingai, įvertindami jų poveikį Jaunuolių dienos centrui, paslaugų gavėjui, darbuotojams, partneriams, visuomenei ir aplinkai. Nežadame to, ko negalime ištesėti.
 • Komandinis darbas. Mes dirbame komandoje  ir siekiame bendrų tikslų. Tikime, kad komandinis darbas yra raktas į sėkmingą mūsų veiklą.

Strateginiai Jaunuolių dienos centro tikslai:

 • aukšta dienos socialinės globos paslaugų kokybė, atitinkanti kliento poreikius;
 • visapusiškas patalpų ir paslaugų pritaikymas klientams su žymia fizine negalia;
 • sutartinai, atsakingai ir kūrybingai dirbančios centro bendruomenės būrimas;
 • glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su panašaus tipo šalies ir užsienio centrais;
 • atvirumas visuomenei;
 • klientų fizinių ir protinių gebėjimų ugdymas;
 • darbuotojų skatinimas.

 

Pagrindinė Jaunuolių dienos centro veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10.

Kitos veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59

Jaunuolių dienos centro veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

Jaunuolių dienos centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą.

Jaunuolių dienos centro steigėja – Panevėžio miesto savivaldybė (adresas: Laisvės a. 20, LT – 35200 Panevėžys).

Jaunuolių dienos centras yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga

Jaunuolių dienos centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Švietimo, Specialiojo ugdymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais. Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų norminiais dokumentais, higienos normomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Ugdome žmogų, kuris gebėtų kiek galima savarankiškiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į visuomenę.

 

NORI SAVANORIAUTI?

KREIPKIS!

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

Kodėl verta savanoriauti?  Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.

TARPTAUTINĖ SAVANORYSRTĖ

Jaunuolių dienos centras – tai atvira siunčianti, priimanti ir koordinuojanti EST (europos savanorių tarnyba) organizacija.  EST – tai tarptautinės savanorystės projektai (2 savaitės-12 mėn.) jauniems žmonėms (18-29 metai). Šie projektai savanoriui finansuoja kelionės į savanorystės šalį ir atgal išlaidas, maitinimo ir gyvenimo išlaidas, savanorystės veiklos išlaidas bei moka kas mėnesį kišenpinigius.  Europos savanorių tarnyba – tai  mokymosi tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose įvairiose Europos šalyse jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. Nebūtina turėti patirties, bet būtina norėti ir parodyti, kaip labai nori būti viso to sūkuryje ir viską išmoksi ir sužinosi ten!

VIETINĖ SAVANORYSTĖ

Jaunuolių dienos centras  dalyvauja nacionalinės savanorystės programoje, projekte „Atrask save“. Programos dalyviai: jauni 15-29 metų žmonės, kurie nedirba, nesimoko ir gali buti registruoti darbo biržoje. Savanorystės trukmė: 3 mėnesiai. programos dalyviams finansuojamos kelionės išlaidos, maistpinigiai, kanceliarinės ir specialiosios priemonės, PSD (Privalomas sveikatos draudimas) bei būsto nuoma (jei savanoriaujama kitame mieste).

Jei susidomėjai savanoryste Lietuvoje ar užsienyje, kreipkis!

Jaunuolių dienos centras, Kranto 16, LT-35173, Panevėžys Tel. +37061159655; +37045582598; el. paštas: dienos_centras@gmail.com; pagiriene.aiste@gmail.com;

Mes visada padėsime!


SAVANORIŠKA PRAKTIKA
SAVANORIŠKŲ DARBŲ SATARTIS

 

VYKDOMI-PROJEKTAI

LITHUANIA♥

EMPATIJA

Erasmus+ KA2 projektas STELLA

BE IN (VOLVED)

 

PROJEKTŲ NAUJIENOS

JDC vasara


Erasmus + projektas 2017-1-LT01-KA104-035154

 

 

JDC birželis

—————————————————

 

Erasmus+ KA2 projektas M.E.L.O.S

http://site.melosmusic.eu/en-us/The-Project

———————————————–

Erasmus+ KA2 projektas PUZZLE

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.1

PUZZLE Naujienlaiškis Nr.2

http://www.puzzle-project.eu/index.php/lt/

———————————————–

Erasmus+ KA1  “Darbuotojų kompetencijų portfelio pildymas dirbant su proto negalios asmenimis“  Nr. 2016-1-LT01-KA104-023080

DKPP

———————————————–

Projektas ELLA

https://ec.europa.eu/epale/de/node/35581

———————————————–