Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Projektas „REAL“

Erasmus+ KA2 Bendradarbiavimas keičiantis gerąja patirtimi

KA205 Jaunimo srities Strateginės partnerystės

 

REAL: reflektyvus, ekspresyvus meninis mokymasis

 

Kaip?

 • darbas kartu seminaruose, renginiuose ir pokalbiuose (po vieną kiekvienoje partnerių organizacijoje)
 • praktinis tiriamasis mokymasis ir esamos praktikos bei metodikų tyrinėjimas
 • kritiška savirefleksija

 

Kas yra kokybė?

 • Kaip mes nustatome, pasiekiame ir palaikome kūrybinio proceso kokybę dirbdami su sutrikusio intelekto jaunais žmonėmis?
 • Kaip kokybė daro įtaką sutrikusio intelekto jaunų žmonių patirčiai?
 • Kiek svarbu yra kokybė ir kaip ji padeda gerinti dalyvavimą ir įtraukimą?

 

Ko mes tikimės pasiekti:

 • didesnio supratimo apie darbo praktikos ir produktų kokybės klausimus bei su tuo susijusias problemas
 • aiškaus supratimo apie tai, su kokiomis kliūtimis mokydamiesi susiduria sutrikusio intelekto jauni žmonės, ir kaip galime panaudoti meną siekiant įveikti tas kliūtis
 • strategijos, skirtos ugdyti sutrikusio intelekto jaunuolių mokymosi darbą
 • naujos meno technikos ir jaunimo darbuotojų įgūdžiai susiję su kūrybinio įtraukimo ir įgalinimo būdais
 • specialistų, dirbančių su jaunais žmonėmis meno srityje teorinės ir praktinės patirties kaupimas.

 

Mokymosi ir dalinimosi gerąja patirtimi veiklos:

 

Susitikimas 1: projekto partneris VOARTE (Portugalija):

Tema: Kliūčių, susijusių su įtraukimu, įveikimas per šokį

Mokymosi veikla 1

 • VOARTE darbo tyrinėjimas
 • Šokio tyrinėjimas kaip priemonė kliūtims įveikti
 • Vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 1

 • Kokie yra sunkumai ir kliūtys, su kuriais susiduria jauni besimokantys sutrikusio intelekto žmonės, norintys dalyvauti kūrybiniuose renginiuose savo bendruomenėse?
 • Kaip mes nustatome kokybę kūrybinių menų praktikoje?
 • Kaip įtraukimas yra „kokybės“ problema?

 

Susitikimas 2: projekto partneris JDC (Lietuva):

Tema: Problema pagrįstas teatras

Mokymosi veikla 2

 • naudoti teatrą, siekiant ugdyti sutrikusio intelekto jaunuolių mokymąsi ir būdus kalbėti apie jiems svarbius klausimus
 • į problemas nukreiptos teatro technikos
 • vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 2

 • Kaip svarbu sutrikusio intelekto jaunuoliui problemų sprendimu pagrįstas mokymasis?
 • Kaip teatras padeda ugdyti supratimą apie problemas?
 • Kaip mes naudojame teatrą, kad padėtume sutrikusio intelekto žmonėms kalbėti ir išreikšti save?

 

3 susitikimas: projekto partneris „Ad Astra“ (Lenkija):

Tema: Platformos ir įtrauktis

Mokymosi veikla 3

 • „Ad Astra“ (Lenkija) darbo tyrinėjimas
 • Kaip platformos gali būti naudojamos norint viešinti sutrikusio intelekto jaunuolių mokymosi darbą
 • Tyrinėti ką reiškia „procesas“ per praktinius seminarus.
 • Vertinimo metodikos tyrimas

 Diskusija 3

 • Procesas ar produktas – Ar kokybės procesas yra svarbesnis, nei kokybės produktas?
 • Ar kokybiškas produktas gali būti pasiektas neprarandant kokybės proceso metu?
 • Kaip tai veikia sutrikusio intelekto jaunus žmones?

  

Susitikimas 4: projekto partneris ANTIGONE (Graikija):

Tema: Kritiška savirefleksija

Mokymosi veikla 4

 • ANTIGONE darbo tyrinėjimas
 • tyrinėjimas, kaip mes mobilizuojame jaunus žmones
 • Naujų veiklos technikų praktinis panaudojimas ir sutrikusio intelekto jaunimo grįžtamojo ryšio analizė
 • Vertinimo metodikos tyrimas

Diskusija 4

 • Kaip mes nustatome geriausią praktiką pagal skirtingus požiūrius?
 • Kaip gauname sąžiningus atsiliepimus apie sutrikusio intelekto žmonių mokymosi darbą?
 • Kokie metodai ir požiūriai galėtų būti identifikuoti?

 

Susitikimas 5: projekto partneris „Headway“ menas (Jungtinė Karalystė):

Tema: Mokymosi Platforma

Mokymosi veikla 5

 • praktinis seminaras apie santykių vystymą su veiklų vietų ir platformų koordinatoriais
 • kaip tai daro įtaką neįgalių jaunuolių darbo kokybei bei rezultatams
 • ypatingų pasirodymų kūrimas gastrolėms ar pasirodymams
 • apibendrinti iki šiol įgytas technikas ir metodikas

Diskusija 5

 • Kiek svarbios yra pagrindinės platformos neįgaliųjų jaunuolių mokymuisi?
 • Kaip mes gauname prieigą prie šių platformų?
 • Ar jos yra tinkamos?

 

 Partneriai bendradarbiaus su priimančios organizacijos dalyviais, kad ištirtų ir aptartų kokybės klausimus.

Mokymosi-mokymo ugdymo seminaruose mes sužinosime konkrečias metodikas, gerinančias darbo su sutrikusio intelekto jaunimu kokybę ir organizacijos darbuotojų profesionalumą.

 

Per šiuos susitikimus, pokalbius ir diskusijas, kuriose dalyvaus besimokantieji ir priimančiosios organizacijos darbuotojai, projektas tyrinės geriausią praktiką, reflektuos savo pačių praktiką ir ieškos būdų, kaip atverti duris sutrikusio intelekto jauniems žmonėms mokytis, kad jie galėtų visapusiškai dalyvauti socialinėje, kultūrinėje ir ekonominėje bendruomenėje, kurioje jie gyvena.