Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

Teatro veikla

Teatro studija – tai vieta, kurioje paslaugų gavėjai gali kurti sau norimą situaciją, ją nagrinėti, spręsti kylančias problemas. Kiekviename vaidinime yra užkoduota socialinė terpė: teatras yra tikrovės atspindys – to, ką mes regime gatvėje, parduotuvėje, būdami tarp draugų ar nepažįstamųjų. Po spektaklio turime progą atmerkti akis, pamatyti ko nepastebime, išmokti kitaip reaguoti įvairiose gyvenimiškose situacijose. Spektaklis vaizduojantis labai jautrius dalykus gali mus sujaudinti ir priversti suklusti, įsigilinti į tam tikrą problemą. Teatras, tai universali visuminio ugdymo priemonė. Ji atveria plačias galimybes pajausti ir stebėti grožį, žadinti poreikį bendrauti su menu ir jį kurti. Asmeniui gebančiam stebėti, išgyventi ir suvokti meno kūrinius, tenkinamas jo meninio pažinimo interesas, didinamas sąmoningumas, išplečiamos objektyviojo ir ypač subjektyviojo pasaulio pažinimo ribos. Teatrinio užsiėmimo metu jaunuoliai mokosi išreikšti savo jausmus, atsipalaiduoti, kovoti su baimės jausmu, mokytis etikos-estetikos taisyklių, pasitelkiant vaidybą spręsti problemas.

 Veiklos metu stengiamės:

 • išsivaduoti iš negalės brėžiamų ribų;
 • orientuojamasis ne tik į rezultatą, bet ir į patį kūrybinį procesą;
 • tobulėti dvasiškai;
 • įtraukti į pramoginę veiklą;
 • padėti suvokti savo jausmus ir emocijas;
 • gebėti skirti moralines vertybes;
 • tapti atsakingais už savo elgesį;
 • kurti ir demonstruoti spektaklius;
 • skleisti informaciją apie savo pasiekimus;
 • kurti spektaklius patiems ir su svečiais;
 • ugdyti kūrybinius, darbo ir planavimo gebėjimus;
 • bendrauti verbaline ir neverbaline kalba;
 • skatinti norą domėtis teatru ir jo formomis;
 • diegti etikos-estetikos, kultūros taisykles;
 • padėti patirti kūrybos bei jos proceso džiaugsmą;
 • ugdyti pilietiškumo jausmą, valią, atsakomybę už save ir draugą ar draugų grupę;
 • pajusti bendrumo, bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos reikšmę.