Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-IV 7.00 - 17.30, V - 7.00 - 16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-IV 7.00 - 17.30, V - 7.00 - 16.30
El. p. [email protected]

Europos Solidarumo Korpuso finansuojami projektai

Projekto pavadinimas: Solidarumo kava 3

Projekto numeris: 2021-1-LT02-ESC30-SOL-000036100

Projekto trukmė: 2021/12/20– 2022/12/19

Iniciatyvinė grupė: 5 proto negalios jaunuoliai.

Projekto tikslas: „Laužyti“ bendravimo barjerus ir mitus apie neįgalų jaunimą Solidarumo Kavos pagalba.

Projekto uždaviniai: 

 • realizuoti visas savo mintis ir idėjas;
 • mažinti socialinę atskirtį;
 • skleisti lygių galimybių idėją;
 • pozityvumą perduoti visai miesto ir Lietuvos bendruomenei;
 • aktyviai mokytis ir įgyti profesinių įgūdžių;
 • įgyti darbinių įgūdžių ir juos tobulinti, „užkrėsti“ draugus;
 • solidarumo idėją skleisti kuo didesniu mastu.

Solidarumo Kavos 3 projektu stengsimės keisti Panevėžio miesto bendruomenės ir visos Lietuvos požiūrį į asmenis, turinčius intelekto sutrikimą.

Norime parodyti, jog prie pačių paruošto kavos puodelio galime viską – nevaržomai bendrauti su kiekvienu norinčiu.

Projekto pagalba įgysime ne tik daug naujų darbinių įgūdžių, bet ir turėsime nerealią patirtį. Ši patirtis mus išmokys susitvarkyti su iššūkiais, pažinti save ir draugus komandiniame darbe, spręsti ne tik savo, bet ir visos komandos problemas, džiaugtis projekto metu atrastais dalykais bei pasiekimais, o iš klaidų – pasimokyti.

Europos Sąjungoje neįgaliųjų „pripažinimas“ vyksta žingsnis po žingsnio. Vykdant projektą Solidarumo Kava 3 norime kuo daugiau prisidėti prie šių svarbių žingsnių. Savo ruošiama kava „užkrėsime“ žmones supratimu, meile, empatija, solidarumu.

Projekto eiga

Informacija atnaujinta 2020-09-14

LT

Projekto pavadinimas – Rask savo kelią.

Vieta – Jaunuolių dienos centras (JDC), Panevėžys, Lietuva.

Trukmė – 2020-09-01 / 2022-09-01

Dalyvauja 5 skirtingos šalys.

Projekto idėja

Šis savanorystės projektas siūlo puikią galimybę mokytis, įgyvendinti idėjas, panaudoti kūrybiškumą ir pasitikėti savimi. Projekto išskirtinumas yra tas, kad jaunimas iš skirtingų Europos Sąjungos šalių atvyksta dirbti kartu su labiausiai pažeidžiama grupe – jaunais žmonėmis, turinčiais intelekto  negalią. Svarbiausia yra Europos solidarumas, mokymas ir mokymasis iš bendrų tobulėjimo momentų.

JDC savanoriai dirbs kartu su intelekto negalią turinčiu jaunimu. Jie palaikys ir padės jauniems žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių.

Ši veikla bus labai naudinga savanoriams -įgis daug naudingų žinių, kurias galės pritaikyti ateityje. Jie turės galimybę rasti sau tinkamą profesiją, įgis profesinių žinių, daugiau sužinos apie kitų šalių darbo rinką, išmoks pritaikyti teorines žinias praktikoje ir pasidalins patirtimi po projekto savo šalyje. Savanorių įgytos žinios palengvins darbo paiešką savo šalyje ar kitoje šalyje. Manome, kad šis projektas turės didelę įtaką savanorių ir neįgalių jaunų žmonių ateičiai profesinėje srityje.

Be kasdienės veiklos, savanoriai vykdys daug viešų projektų, pavyzdžiui, rengs parodas, koncertus, sporto šventes miesto bendruomenei, kurie turėtų parodyti intelekto negalią turinčio jaunimo sugebėjimus ir keisti visuomenės požiūrį. Savanoriai bendro ugdymo įstaigose organizuos specialius renginius neįgaliems jaunuoliams, kurie skleidžia savanorystės idėją ir keičia jaunuolių požiūrį į psichinės negalės bendraamžius.

Projekto eiga: #FindYourWay #EuropeanSolidarityCorps

Projekto rezultatai:

Žurnalas


EN

Project title: FIND YOUR WAY,

Location: Jaunuoliu dienos centras (JDC) Panevezys, Lithuania.

Duration: 01/09/2020 – 01/09/2022

Counties: 5 DIFFERENT COUNTRIES.

Main project idea:

Our EVS project suggesting the perfect possibility to learn, to implement ideas, to use creativity, and to get confidence. The uniqueness of the project is that young people from different European Union countries come together with the most vulnerable group -young people with mental disabilities. The most important thing is European solidarity, teaching, and learning of common professional development moments.

Volunteers at JDC will work together with mentally disabled youth. They will support and help young people who have special needs.

Volunteers will also benefit greatly from these activities. You will gain a wealth of useful knowledge for shaping your future. They will find the right profession for themselves, gain some professional knowledge, learn more about the labor market in other countries, learn how to apply theoretical knowledge in practice, and share their experience after the project in their own country. The knowledge gained by volunteers will make it easier for them to find a job in their own country or in another country. We believe that this project will have a major impact on the future of able and disabled young people in the professional area.

In addition to the daily activities, the volunteers will carry out many public projects such as organizing exhibitions, concerts, sports festivals for the town community that should show the abilities of mentally disabled youth and change public attitude. Volunteers will organize special events for non-disabled young people at general educational institutions that disseminate the idea of volunteering and to change young people’s attitudes to mental disability peers.

 

 

Projekto pavadinimas: SOLIDARUMO KAVA-2

Projekto „SOLIDARUMO KAVA 2“ iniciatyvinė grupė yra 5 proto negalios jaunuoliai. Mūsų tikslas – Puoselėti solidarumą tarp įgalaus ir neįgalaus jaunimo, kartu mėgaujantis Solidaria Kava.

 

Mes šiame projekte sau keliame tokius uždavinius:

 • įgyvendinti savo idėjas;
 • skleisti socialinės įtraukties ir lygių galimybių įdėją;
 • daryti pozityvius pokyčius vietos jaunimo bendruomenėje;
 • aktyviai mokytis ir įgyti profesinių įgūdžių;
 • Solidarumo idėja „užkrėsti“ kitus.

SOLIDARUMO KAVOS pagalba keisime miesto bendruomenės požiūrį į proto negalios žmonių gebėjimą džiaugtis paprastais dalykais ir būti išskirtinai draugiškais. Netradicinės kavinės pagalba kviesime praeivius pabendrauti su proto negalios jaunuoliais, užmegzti ryšius bei įsitikinti, kad mes galime būti įdomūs pašnekovai ir klausytojai ir kad kartu mes galime rasti bendrų temų diskusijoms.

Miesto bendruomenės įtraukimas į neįgalaus jaunimo gyvenimą padės griauti stereotipus, paskatins ir įgalins bendruomenę nuoširdžiai bendrauti ir suprasti vieniems kitus. Naujai užsimezgęs ryšys padės įgyti pasitikėjimo vieni kitais, skatins proto negalios asmenų integraciją, kuri vis dar sunkiai įgyvendinama Lietuvoje ir kuri yra viena iš svarbiausių siekiamybių Europos Sąjungoje.

Projekto trukmė: 2020/03/01 – 2021/02/28

Projekto eiga

Projekto „SOLIDARUMO KAVA“ iniciatyvinė grupė yra 5 proto negalios jaunuoliai. Mūsų tikslas – griauti stereotipus pasiūlant kavos puodelį nepažįstamajam.

Šiame projekte sau keliame tokius uždavinius:

 • įgyvendinti savo idėjas;
 • daryti pozityvius pokyčius vietos bendruomenėje;
 •  aktyviai mokytis ir įgyti naujų įgūdžių;
 • savo idėjomis „užkrėsti“ kitus.

 

SOLIDARUMO KAVOS pagalba keisime miesto bendruomenės požiūrį į proto negalios žmonių gebėjimą džiaugtis paprastais dalykais ir būti išskirtinai draugiškais. Netradicinės (mobilios) kavinės pagalba kviesime praeivius pabendrauti su proto negalios jaunuoliais, užmegzti ryšius bei įsitikinti, kad mes galime būti įdomūs pašnekovai ir klausytojai ir kad kartu mes galime rasti bendrų temų diskusijoms.

Miesto bendruomenės įtraukimas į neįgalaus jaunimo gyvenimą padės griauti stereotipus, paskatins ir įgalins bendruomenę nuoširdžiai bendrauti ir suprasti vieniems kitus. Naujai užsimezgęs ryšys padės įgyti pasitikėjimo vieni kitais, skatins proto negalios asmenų integraciją, kuri vis dar sunkiai įgyvendinama Lietuvoje ir kuri yra viena iš svarbiausių siekiamybių Europos Sąjungoje.

Projekto trukmė: 2019/03/01 – 2020/02/28

Projekto eiga

Europos Solidarumo programos finansuotas projektas „Give Me 5!“
Tai trumpalaikės savanorystės projektas mažiau galimybių turinčiam jaunimui.
Du jaunuoliai iš Ispanijos 2 mėnesius savanoriaus Jaunuolių dienos centre. Jie mokysis naujų įgūdžių, užmegs naujas pažintis ir draugystes, įgyvendins savo idėjas, padės savo likimo draugams.
Šis projektas – ilgalaikio bendradarbiavimo su Ispanų organizacija Associacio Alba, rezultatas.