Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Kaip mus paremti

Informacija atnaujinta 2022-02-08


Remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.
Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą.
Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.
Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777.
Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas.
Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.


Turime paramos gavėjo statusą

Elektroninis Sertifikuotas išrašas (ESI)

Mūsų veiklą paremti galite:

  • Pervesdami 1,2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
  • Paaukodami į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą LT55 7300 0100 3508 5712, „Swedbank“, AB
    Įmonės kodas 248209780
    Širdingai dėkojame!

Parama bus skirta Jaunuolių dienos centro veiklos kokybei gerinti: užimtumo, mokymosi, laisvalaikio, higienos priemonėms įsigyti.

Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramai e. būdu?

Pildant VMI deklaraciją FR0512

Mokomasis filmukas