Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Paslaugos

Informacija atnaujinta 2023-05-22

Įvertinkite teikiamas paslaugas


Socialinė parama: kas man priklauso?


JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Dienos socialinės globos paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu

 • SPIS kodas: 414
 • Gavėjai: suaugę asmenys su negalia.
 • Teikimo vieta: institucijoje (dienos socialinės globos centre asmenims su negalia),
 • Paslaugos sudėtis: bendravimas, laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.),maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.),darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 • Teikimo trukmė / dažnumas: nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę.
 • Paslaugas teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai.

Šiuo metu yra laisvų vietų dienos socialinei globai.


Laikino atokvėpio paslaugos (socialinės globos paslaugos asmens namuose) – tai visuma paslaugų,  teikiamų laikino atokvėpio paslaugos gavėjams – suaugusiems asmenims, turintiems negalią. Paslaugos teikiamos siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikti jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

 • SPIS kodas: 428
 • Gavėjai: suaugę asmenys su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Teikimo vieta: asmens namuose.
 • Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, ugdymo organizavimas (suaugusiesiems su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), psichologinė-psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 • Teikimo trukmė / dažnumas: nuo 2 iki 10 val. per parą iki 7 kartų per savaitę asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val.
 • Paslaugas teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai.

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinių dirbtuvių) paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

 • SPIS kodas: 320
 • Gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos.
 • Teikimo vieta: socialinėse dirbtuvėse. 
 • Paslaugos sudėtis: kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.).
 • Teikimo trukmė / dažnumas: pagal poreikį. 
 • Paslaugas teikiantys specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti specialistai.

 

Norint gauti socialinės priežiūros paslaugas, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti 
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, socialinės priežiūros poreikis nenustatomas ir paslaugos neskiriamos.

Socialiniai darbuotojai gali prašyti  papildomų duomenų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.


 

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO DIENOTVARKĖ

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS, DIENOS MAITINIMO ĮKAINIO, TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE PATVIRTINIMO

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kita pagalba

Plačiau

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS

Plačiau

DARBINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Plačiau

JDC paslaugų gavėjų Taryba

Plačiau

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Plačiau

Jaunuolių dienos centras paslaugų gavėjams teikia maitinimo paslaugą. Maitinimo paslauga yra perkama viešojo pirkimo būdu. Maitinimo  sutartis pasirašoma su  viešąjį pirkimo konkursą laimėjusiu tiekėju.

Paslaugų  gavėjai maitinimo paslaugą gauna maitinimo paslaugų tiekėjo patalpose, kurios pilnai pritaikytos sunkią negalią turintiems paslaugų gavėjams be trukdžių patekti į maitinimo įstaigą.

Paslaugų  gavėjams 2 kartus per dieną tiekiamas šiltas maistas:

 • Pusryčiai – tai  dienos pradžioje (iki vidurdienio) valgomas patiekalas kartu su šaltu ar karštu gėrimu;
 • Pietūs – tai dienos viduryje valgomas šiltas maistas iš dviejų patiekalų (sriuba ir antras patiekalas).

Paslaugų  gavėjams 1 kartą per dieną tiekiamas užkandis:

 • Užkandžiai – vaisių ir daržovių asorti.

2023 m. planiniai valgiaraščiai

 

1 savaitės meniu 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pavakariai

Pavakariai

Pavakariai

Pavakariai

 Pavakariai

 

2 savaitės meniu 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pavakariai

Pavakariai

Pavakariai

Pavakariai

 Pavakariai

 

3 savaitės meniu 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pietūs

Pavakariai

Pavakariai

Pavakariai

Pavakariai

 Pavakariai