Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

Veiklos sritys

 

VIZIJA (raison d’etre –būties tikslas): saugi, besimokanti, atvira pokyčiams ir naujovėms socialinių paslaugų įstaiga, nuolat puoselėjanti savo tradicijas ir kultūrą, skatinanti paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą.

MISIJA

 • visiškai patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, kryptingai planuojant ir organizuojant Jaunuolių dienos centro veiklą;
 • gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, nuolat gerinant teikiamų paslaugų kokybę;
 • atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pasiekimus, nuolat vertinti ir tobulinti Jaunuolių dienos centro veiklos sritis.

VERTYBĖS

 • Orientacija į asmenį. Svarbiausius sprendimus mūsų centre priima mūsų paslaugų gavėjai. Į asmenį orientuotas procesas apima: įsiklausymą, mąstymą kartu, dalijimąsi idėjomis ir grįžtamąjį ryšį. Kiekvienas paslaugų gavėjas skatinamas siekti savo asmeninių tikslų.
 • Atvirumas. Tikslingai ir nuosekliai keičiame visuomenės požiūrį į proto negalią turintį asmenį naudodami masines informavimo priemones ir socialinius tinklus.
 • Novatoriškumas. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Mes imamės iniciatyvos kurti naujus sprendimus. Norime ir siekiame mokytis.
 • Kokybė. Mes esame profesionalūs ir paslaugūs, nuolat tobuliname savo darbo procesus.  Laikomės aktyvios pozicijos ir teikiame lanksčius sprendimus. Sprendimus priimame atsižvelgdami į paslaugų gavėjo poreikius.
 • Profesionalumas. Dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius. Puoselėjame atvirą valdymo stilių ir įgaliojimų suteikimą darbuotojams.
 • Atsakomybė. Sprendimus priimame atsakingai, įvertindami jų poveikį Jaunuolių dienos centrui, paslaugų gavėjui, darbuotojams, partneriams, visuomenei ir aplinkai. Nežadame to, ko negalime ištesėti.
 • Komandinis darbas. Mes dirbame komandoje  ir siekiame bendrų tikslų. Tikime, kad komandinis darbas yra raktas į sėkmingą mūsų veiklą.

Ilgalaikiai Jaunuolių dienos centro tikslai:

 • aukšta socialinių paslaugų kokybė, atitinkanti paslaugų gavėjo poreikius;
 • visapusiškas patalpų ir paslaugų pritaikymas paslaugų gavėjui su žymia fizine negalia;
 • sutartinai, atsakingai ir kūrybingai dirbančios įstaigos bendruomenės būrimas;
 • glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su panašaus tipo šalies ir užsienio organizacijomis;
 • atvirumas visuomenei;
 • paslaugų gavėjo fizinių ir protinių gebėjimų ugdymas;
 • darbuotojų skatinimas;
 • tvarumas, žalumas ir socialinė atsakomybė.

Pagrindinė Jaunuolių dienos centro veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10.

Kitos veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59

Jaunuolių dienos centro veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius.

Jaunuolių dienos centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą.

Jaunuolių dienos centro steigėja – Panevėžio miesto savivaldybė (adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys).

Jaunuolių dienos centras yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga.

Jaunuolių dienos centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Švietimo, Specialiojo ugdymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais. Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų norminiais dokumentais, higienos normomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Ugdome žmogų, kuris gebėtų kiek galima savarankiškiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į visuomenę.

Informacija atnaujinta 2024-01-04

Jaunuolių dienos centras yra pripažintas Profesinių kompetencijų tobulinimo centro kaip gerosios patirties vizitus priimančia organizacija. Daugiau informacijos rasite čia.

Informacija dėl išorės vizitų

Grupių iš kitų organizacijų laukiame Jaunuolių dienos centro darbo metu.

Tai suteiktų galimybę pamatyti kasdienę veiklą su paslaugų gavėjais ir pabendrauti kasdienėje aplinkoje.

Norint atvykti į Jaunuolių dienos centrą, atvykimo dieną ir laiką prašytume derinti nurodytais kontaktais 2 savaites iki vizito.

Derinimo laiške būtina paminėti, kokių žinių ar informacijos iš mūsų tikitės ir kiek žmonių atvyks.

Kontaktai:

Aistė Pagirienė, tel.: +37061159655., el. p.: [email protected]

 

NORI SAVANORIAUTI?

KREIPKIS!

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

Kodėl verta savanoriauti?  Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.


TARPTAUTINĖ SAVANORYSRTĖ

Jaunuolių dienos centras – tai atvira tarptautinius „Europos solidarumo korpuso“ savanorius siunčianti, priimanti ir koordinuojanti organizacija. „Europos solidarumo korpusas“ – tai Europos Sąjungos jaunimo rėmimo programa. Ja siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems.

Tarptautinės savanorystės projektai trunka nuo 2 savaičių iki 12 mėn. Juose gali jauni asmenys nuo 18 iki 29 metų. Šie projektai savanoriui finansuoja kelionės į savanorystės šalį ir atgal išlaidas, maitinimo ir gyvenimo išlaidas, savanorystės veiklos išlaidas bei moka kas mėnesį kišenpinigius.  Dalyvaudami „Europos solidarumo korpuso“ projektuose įvairiose Europos šalyse jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. Nebūtina turėti patirties, bet būtina norėti ir tai parodyti, visko, ko reikia, išmoksi ir sužinosi savanoriaudamas!


VIETINĖ SAVANORYSTĖ

Jaunuolių dienos centras  dalyvauja nacionalinės savanorystės programoje, projekte „Atrask save“. Programos dalyviai: jauni 15–29 metų žmonės, kurie nedirba, nesimoko ir gali būti registruoti Užimtumo tarnyboje. Savanorystės trukmė 3 mėnesiai. Programos dalyviams finansuojamos kelionės išlaidos, maistpinigiai, kanceliarinės ir specialiosios priemonės, PSD (privalomas sveikatos draudimas) ir būsto nuoma (jei savanoriaujama kitame mieste).

Jei susidomėjai savanoryste Lietuvoje ar užsienyje, kreipkis!

Jaunuolių dienos centras, Kranto g. 16, LT-35173 Panevėžys, tel. +370 611 59 655; +370 45 58 25 98; el. paštas: [email protected], [email protected]

Mes visada padėsime!


SAVANORIŠKA PRAKTIKA
 SAVANORIŠKŲ DARBŲ SUTARTIS

 

Informacija atnaujinta 2024-01-04

2023 m.

Jaunuolių dienos centro veiklos rezultatai (video)

Jaunuolių dienos centro atitikimas globos normoms (respondentai – darbuotojai) 2023

Jaunuolių dienos centro vidaus etikos vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2023

Motyvacijos dirbti Jaunuolių dienos centre rodikliai (darbuotojai) 2023

Psichosocialinės rizikos darbe vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2023

Jaunuolių dienos centro veiklos vertinimas (respondentai – paslaugų gavėjai) 2023 / vertinimo anketa – šviesoforo metodas

Jaunuolių dienos centro veiklos vertinimas (respondentai – tėvai) 2023

Jaunuolių dienos centro veiklos vertinimas (steigėjo vertinimas) 2023

Jaunuolių dienos centro veiklos įvertinimas (vieša apklausa) 2023

Darbuotojų įsitraukimo į sprendimų priėmimą įstaigoje vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2023

Jaunuolių dienos centro ir analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų lyginamasis vertinimas (2023)


2022 m.

Jaunuolių dienos centro veiklos rezultatai (video)

Jaunuolių dienos centro atitikimas globos normoms (respondentai – darbuotojai) 2022

Jaunuolių dienos centro veiklos vertinimas (respondentai – paslaugų gavėjai) 2022  (vertinimo anketa – šviesoforo metodas)

Psichosocialinės rizikos darbe vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2022

Motyvacijos dirbti Jaunuolių dienos centre rodikliai (respondentai – darbuotojai) 2022

Darbuotojų įsitraukimo į sprendimų priėmimą įstaigoje vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2022

Jaunuolių dienos centro veiklos įvertinimas (vieša apklausa) 2022

Jaunuolių dienos centro ir analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų lyginamasis vertinimas (2022)

Jaunuolių dienos centro veiklos vertinimas (respondentai – tėvai) 2022

JDC vidaus etikos vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2022

Jaunuolių dienos centro veiklos vertinimas (steigėjo vertinimas) 2022


2021 m.

Jaunuolių dienos centro veiklos rezultatai (video)

Efektyvumas 2021

JDC veiklos vertinimas (respondentai – paslaugų gavėjai) 2021 (vertinimo anketa – šviesoforo metodas)

Jaunuolių dienos centro veiklos įvertinimas (vieša apklausa) 2021

JDC atitikimas GLOBOS NORMOMS (respondentai – darbuotojai) 2021

JDC vidaus etikos vertinimas (respondentai- darbuotojai) 2021

Jaunuolių dienos centro ir analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas, 2021

Psichosocialinės rizikos darbe vertinimas (respondentai – darbuotojai) 2021

Personalo įsitraukimas į sprendimų priėmimą įstaigoje (respondentai – darbuotojai) 2021

JDC veiklos vertinimas (respondentas – steigėjas) 2021

JDC veiklos vertinimas (respondentai – tėvai / globėjai) 2021

Motyvacijos dirbti Jaunuolių dienos centre rodikliai (respondentai – darbuotojai) 2021


2020 m.

Jaunuolių dienos centro veiklos rezultatai (video)

Efektyvumas 2020

JDC atitikimas GLOBOS NORMOMS (darbuotojai) 2020

JDC veiklos vertinimas (steigėjas) 2020

JDC veiklos įvertinimas (vieša apklausa) 2020

JDC teikiamų paslaugų kokybės vertinimas (tėvai / globėjai) 2020

JDC veiklos vertinimas JDC (darbuotojai) 2020

Darbuotojų įsitraukimo vertinimas (darbuotojai) 2020

Jaunuolių dienos centro ir analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas (2021)

Motyvacijos dirbti Jaunuolių dienos centre rodikliai (darbuotojai) 2020

JDC vidaus kontrolė 2020

Paslaugų gavėjų JDC veiklos vertinimas 2020

JDC paslaugų gavėjų tarybos veiklos vertinimas 2020

JDC vidaus etikos vertinimas (darbuotojai) 2020

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS OIRA


2019 m.

JDC EFEKTYVUMAS 2019 m

JDC atitikimas GLOBOS NORMOMS ’19

VERTINIMAS 2019 (PG šeimos)

VERTINIMAS 2019 (paslaugų gavėjai)

VERTINIMAS 2019 (kitos suinteresuotos šalys)

VERTINIMAS 2019 (steigėjas)

2019 JDC paslaugų gavėjų tarybos veiklos vertinimas

EQUASS pažangos ataskaita 

EQUASS audito ataskaita


2018 m.

JDC EFEKTYVUMAS 2018 m

VERTINIMAS 2018 (darbuotojai)

VERTINIMAS 2018 (PG šeimos)

VERTINIMAS 2018 (kitos suinteresuotos šalys)

2018 JDC jaunuolių tarybos veiklos vertinimas

EQUASS audito ataskaita 2018


Vertinimo metodai

Šviesoforo metodas


LYGINAMASIS VEIKLOS VERTINIMAS

LYGINAMASIS VEIKLOS VERTINIMAS