Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-V 7.15 – 17.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

NordPlus finansuojami projektai

Informacija atnaujinta 2019-12-18

EN

Nordplus Adult project Freedom of My Choice, NPAD-2019/10060

Project period: 06/2019 – 05/2021 (24 month)

Type of the project: Collaboration projects

Project partners:

  • Jelgava Local Municipality, Latvia;
  • Foundation Maarja Village, Estonia
  • Á s styrktarfelag association (AS), Iceland
  • Sensus Stockholm-Gotland (Medis 5 / Culture Department), Sweeden
  • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lithuania

The main project target group: adult learners with intellectual disabilities.

The project target group:  social workers and decision-makers.

The Project MOTTO:  Even if I cannot speak, it does not mean I have nothing to say.

The main aim: to create a new easy to read (E2R) and easy to understand (E2U) tool for PWD

Expected results: twenty E2R and E2U visualizations of the RIGHTS of PWD made by PWD.


LT

„Nordplus Adult” fondo projektas „Laisvė rinktis“, NPAD-2019/10060

Projekto trukmė: 2019/06 – 2021/05 (24 mėnesiai)

Projekto tipas: Bendradarbiavimo projektas.

Projekto partneriai:

  • Jelgava Local Municipality, Latvija;
  • Foundation Maarja Village, Estija;
  • Á s styrktarfelag association (AS), Islandija;
  • Sensus Stockholm-Gotland (Medis 5 / Culture Department), Švedija;
  • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lietuva.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė: Intelekto sutrikimą turintys suaugusieji.

Projekto tikslinė grupė: socialiniai darbuotojai ir sprendimų priėmėjai.

Projekto MOTO: Net jei aš negaliu kalbėti, tai nereiškia, kad aš neturiu ką pasakyti.

Pagrindinis tikslas: sukurti Lengvai suprantamą ir Lengvai skaitomą įrankį asmenims turintiems intelekto sutrikimą.

Siekiamas rezultatas: 20 Lengvai suprantamų ir Lengvai skaitomų vizualizacijų, sukurtų intelekto sutrikimą turinčių asmenų.


Projekto eiga