Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

NordPlus finansuojami projektai

Informacija atnaujinta 2022-09-23

LT

„Nordplus Adult“ projektas „Kūrybiškumo kuriama vertė“.

Projekto numeris: NPAD-2022/10083

Projekto laikotarpis: 2022-11-01 – 2025-02-28

Projekto tipas: Bendradarbiavimo projektai

Projekto partneriai:

 • Daugiafunkcis socialinių paslaugų centras „LAIPA“, Latvija;
 • Fondas Maarja Village, Estija
 • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lietuva

Pagrindinė projekto tikslinė grupė: suaugę besimokantieji, turintys proto negalią.

Pagrindinis tikslas: kūrybinės veiklos pagalba stiprinti vidinius neįgaliųjų kūrybinius išteklius, motyvuoti juos darbui ir asmeniniam tobulėjimui, skatinant savarankiškumą ir įtraukimą į bendruomenę.

Projekto uždaviniai:

 • neįgaliųjų įtraukimas į projekto veiklą ir jų asmeninio tobulėjimo skatinimas.
 • įgūdžių įgijimas arba tobulinimas per tarptautinį mokymąsi iš kolegų ir kūrybinių raiškų pridėtinės vertės kūrimas.
 • keitimasis žiniomis, idėjomis ir patirtimi bei dalijimasis gerąja patirtimi apie kūrybines veiklas, jų įvairovę.
 • visų įgyvendintų kūrybinių veiklų susisteminimas, darbo gairių knygos sukūrimas.

Projekto rezultatai:

 • https://www.nordplusonline.org/project_articles/get-a-new-streamline/
 • https://nordplusadult.blogspot.com/

EN

Nordplus Adult project Value-Added Creativity

Project number: NPAD-2022/10083

Project period: 01/11/2022 – 28/02/2025

Type of the project: Collaboration projects

Project partners:

 • Multifunctional Center for Social Services „LAIPA“, Latvia;
 • Foundation Maarja Village, Estonia
 • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lithuania

The main project target group: is adult learners with intellectual disabilities.

The main aim: with help of creative activities boost the internal creative resources of PWDs, mobilize them for work and promote their personal development, facilitating independence and inclusion in the community

Project objectives:

 • Involvement of PWDs in project activities and promotion of their personal development.
 • Acquisition or development of skills through transnational peer learning and creation of added value to creative expressions.
 • Exchange of knowledge, ideas, and experiences and sharing of best practices on creative activities, and their diversity.
 • Compilation of all implemented creative activities in one common material, creation of the workbook.

Informacija atnaujinta 2020-06-26

Projekto eiga

LT

„Nordplus Adult” fondo projektas „Laisvė rinktis“, NPAD-2019/10060

Projekto trukmė: 2019/06 – 2021/05 (24 mėnesiai)

Projekto tipas: Bendradarbiavimo projektas.

Projekto partneriai:

 • Jelgava Local Municipality, Latvija;
 • Foundation Maarja Village, Estija;
 • Á s styrktarfelag association (AS), Islandija;
 • Sensus Stockholm-Gotland (Medis 5 / Culture Department), Švedija;
 • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lietuva.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė: Intelekto sutrikimą turintys suaugusieji.

Projekto tikslinė grupė: socialiniai darbuotojai ir sprendimų priėmėjai.

Projekto MOTO: Net jei aš negaliu kalbėti, tai nereiškia, kad aš neturiu ką pasakyti.

Pagrindinis tikslas: sukurti Lengvai suprantamą ir Lengvai skaitomą įrankį asmenims turintiems intelekto sutrikimą.

Siekiamas rezultatas: 20 Lengvai suprantamų ir Lengvai skaitomų vizualizacijų, sukurtų intelekto sutrikimą turinčių asmenų.


EN

Nordplus Adult project Freedom of My Choice, NPAD-2019/10060

Project period: 06/2019 – 05/2021 (24 months)*

*Due to the situation in Covid, the project has been extended until 30/11/2021

Type of the project: Collaboration projects

Project partners:

 • Jelgava Local Municipality, Latvia;
 • Foundation Maarja Village, Estonia
 • Á s styrktarfelag association (AS), Iceland
 • Sensus Stockholm-Gotland (Medis 5 / Culture Department), Sweeden
 • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lithuania

The main project target group: adult learners with intellectual disabilities.

The project target group:  social workers and decision-makers.

The Project MOTTO:  Even if I cannot speak, it does not mean I have nothing to say.

The main aim: to create a new easy to read (E2R) and easy to understand (E2U) tool for PWD

Expected results: twenty E2R and E2U visualizations of the RIGHTS of PWD made by PWD.

Informacija atnaujinta 2015-01-16

LT

Plačiau apie projektą

„Nordplus Adult” fondo projektas „Nauja kryptis“, No. AD-2012_1a-28757

Projekto trukmė: 2012/08/01 – 2014/12/31 (29 mėnesiai)

Projekto tipas: Bendradarbiavimo projektas.

Projekto partneriai:

 • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lietuva;
 • Foundation Maarja Village, Estija;
 • Limfjordsskolen, Løgstør, Danija.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė:

 • socialiniai darbuotojai, dirbantys su asmenimis, turinčiais intelekto negalią
 • visi, kurie norėtų giliau įsigilinti į asmenų, turinčių intelekto negalią, lytinio švietimo temą.

Siekiamas rezultatas: Asmenų, turinčių intelekto negalią, lytinio švietimo gairės.

Projekto rezutatas: Stalo žaidimas „Be Tabu“


EN

More about project

Nordplus Adult project „Get a new streamline“, No. AD-2012_1a-28757

Project period: 01/08/2012 – 31/12/2014 (29 month)

Type of the project: Collaboration projects

Project partners:

 • Jaunuolių dienos centras (JDC), Lithuania;
 • Foundation Maarja Village, Estonia;
 • Limfjordsskolen, Løgstør, Denmark.

The main project target group:

 • professionals, working with mentally disabled youth
 • anyone, who would like to learn the topic more deeply and to get confidence in mentally disabled youth sex education.

Expected results: Guidelines for sexuality education for people with intellectual disabilities.

Final product: Board game „No Tabu“