Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

REZULTATAI

Informacija atnaujinta 2024-02-01

Informacija ruošiama


Darbuotojų asmeninis ugdymasis, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas

Paslaugų gavėjų teisių skatinimas ir užtikrinimas kasdieniame darbe

Partnerysčių teikiama nauda

Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą

Paslaugų gavėjų įgalinimas

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimas

Paslaugų gavėjų įtraukimas į individualių planų rengimą, vykdymą, vertinimą

Paslaugų tęstinumo užtikrinimas

Paslaugų nauda paslaugų gavėjams

Paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių pasitenkinimas

Paslaugų gavėjai, personalas ir kitos svarbios suinteresuotosios šalys supranta verslo rezultatus

Veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir veiklos lyginimo rezultatai