Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

REAL – TEATRO VEIKLOS METODIKŲ RINKINYS

Tikslas. Stiprinti ir lavinti motoriką, kūrybiškumą, skatina dalyvius atsipalaiduoti, laisviau pasijusti grupėje, dirbti komandoje.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Muzika.


Laikas. 10-15 minučių (priklauso nuo grupės gebėjimo atsipalaiduoti).


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai suskirstomi į dvi grupes. Kiekviena iš grupių išsirenka lyderį ir jį pastato į grupės priekį. Likę dalyviai išsirikiuoja už savo grupės lyderio. Pradėjus groti muzikai, grupės lyderis pradeda šokti, atlikti įvairius kūno judesius, likę dalyviai atkartoja savo grupės lyderio judesius. Šokdamos grupės nuolat gali keisti savo lyderius.


Pratimo video.

Tikslas. Skatinti kūrybiškumą, didinti pasitikėjimą savimi, išmokti pagrįsti savo nuomonę.


Grupės dydis. 5-8 žmonės.


Priemonės. Papildomų priemonių nereikia.


Laikas. 5-10 minučių (priklauso nuo grupės dydžio).


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai gauna žodį ar žodžių junginį. Dalyviai turi apsitarti ką suvaidins ir tai turi parodyti. Atliekant pratimą pasirodanti grupė turi sustingti, o esant daugiau dalyvių (žiūrovų) galima atlikti pasirodymo vertinimą. Jei pasirodymas labai patiko prieinama labai arti sustingusių dalyvių, jei ne – liekama stovėti atokiau. Po įvertinimo galima apsitarti, kodėl vertinome blogai ar gerai.


Pratimo video.

Tikslas. Nugalėti baimę kalbėti prieš kitus, atpažinti mus supančias emocijas, išmokti atpažinti skirtingas emocijas.


Grupės dydis. 8-10 žmonių.


Priemonės. Nuotraukų su skirtingomis emocijomis, nuotaikomis.


Laikas. 5-10 minučių (priklauso nuo grupės dydžio).


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai išsitraukia po vieną paveikslėlį su tam tikra emocija. Kiekvienas dalyvis turi eiti į sceną prieš visus dalyvius ir pavaizduoti savo emociją, kad kiti ją atspėtų. Vedantysis paklausia dalyvio, kada jis jaučia tokias emocijas ir dalyvis vis dar būdamas scenoje turi atsakyti į šį klausimą.


Pratimo video.

Tikslas. Atminčiai, motorikai, kūrybiškumui lavinti, komandiniam darbui stiprinti.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Nuotraukų su skirtingomis emocijomis, nuotaikomis.


Laikas. 25-30 min.


Veiksmų eiga. Kiekviena grupė atpažįsta emociją paveikslėlyje. Tarpusavyje susitaria koks emocijos garsas tiksliausiais atskleistų kiekvieną iš paveikslėlių. Pasidalina į 2 grupes (esant daugiau paveikslėlių su emocijomis bei esant didesniam dalyvių skaičiui grupių skaičius gali didėti). Kiekviena grupė, tuo pačiu metu, skleidžia savo paveikslėlio emociją balsu. Taip sukuriama emocijų muzika.


Pratimo video.

Tikslas. Motorikai, plastiškumui lavinti, skatina atsipalaidavimą ir kūrybiškumą, didina pasitikėjimą.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Palengvinimui galima nubraižyti kvadrato rėmus ir įstrižaines.


Laikas. 25-30 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai eina įsivaizduojamo kvadrato kraštinėmis ir jo įstrižainėmis. Kiekvienas dalyvis turi vaikščioti savo tempu, gali bet kuriuo metu apsisukti ir keisti kryptį. Vedančiajam davus ženklą, pratimo dalyviai turi sukontaktuoti akimis ir prasilenkti panaudojus šokio elementus ir kontaktą tarpusavyje.


Pratimo video.

Tikslas. Motorikai, plastiškumui lavinti, skatina atsipalaidavimą ir kūrybiškumą, didina pasitikėjimą savimi.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Siūlų kamuoliukai.


Laikas. 20-25 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai pasiskirsto poromis. Susitaria tarpusavyje, kuris svajos, o kuris bandys tas svajones surišti. Dalyvis, kuris nusprendžia svajoti, patogiai atsistoja, atsisėda ir užmerkęs akis galvoja apie savo svajonę. Kitas dalyvis turi kuo daugiau apipainioti savo kolegą siūlais ir surišęs galus, stebėti kaip kolega ištrūks iš svajonės siūlo gniaužtų. Svajotojas vis dar užmerktomis akimis, grojant muzikai ir naudojant šokio judesius, turi iš jo išsivaduoti. Kolega, kuris apviniojo dalyvį, turi stebėti bandantį išsivynioti kolegą ir esant poreikiui padėti neapgriūti ar kitaip nesusižaloti. Po pratimo pirmos dalies pabaigos, dalyviai pasikeičia vietomis, kad visi būtų pabuvę abejuose vaidmenyse. Po pratimo pabaigos galimas apsitarimas.


Pratimo video.

Tikslas. Motorikai, plastiškumui lavinti, skatina atsipalaidavimą ir kūrybiškumą, didina pasitikėjimą savimi ir grupe.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Nereikia jokių papildomų priemonių.


Laikas. 10-15 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai pasiskirsto poromis. Kiekviena pora pasirenka sau patogią vietą pratimui (atsisėda ant žemės, ant kėdžių, stovi ir pan.), susiglaudžia nugaromis ir susiima už rankų. Grojant muzikai, dalyviai turi šokti kartu naudodamiesi tik savo rankomis, galvomis, nugaromis. Vedančiajam davus signalą, dalyviai turi atsisukti ir žiūrint vienam į kitą šokti veidrodiniu būdu, t.y. atkartoti vienam kito judesius nuolat pasikeičiant tarpusavyje.


Pratimo video.

Tikslas. Motorikai, plastiškumui, dėmesingumui lavinti, skatina kūrybiškumą, didina pasitikėjimą dirbant grupėje.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Muzika.


Laikas. 5-10 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai pasiskirsto į dvi grupes. Viena grupė turi stovėti prieš kitą 2-3 metrų atstumu (priklauso nuo patalpos dydžio). Burtų keliu išrenkama, kuri iš komandų atliks dainos žodžių, o kuri – instrumentinės muzikos rolę. Grojant dainos žodžiams – šoka žodžių komanda. Grojant dainos instrumentinei daliai – šoka kita komanda. Vienai komandai šokant, kita turi likti sustingusi paskutiniame savo padarytame judesyje. Reikalavimas: gerai įsiklausyti į dainą ir šokti tik savo laiku. Atliekant pratimą galima pasikeisti pusėmis su priešininkų komanda, bet dainai baigiantis svarbu būti savo komandos pusėje. Svarbu pratimą atlikti kartu su savo komanda, lyg jūs būtumėte vienas asmuo.


Pratimo video.

Tikslas. Skatina dėmesingą klausymąsi, aktyvumą, įsitraukimą dirbti grupėje, lavina kūrybišką mąstymą judant, greitą persiorientavimą.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Laisvos erdvės, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus (kuo daugiau dalyvių, tuo daugiau laisvos vietos).


Laikas. 10-15 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai susirenka laisvoje erdvėje. Vedantysis supažindina su taisyklėmis. Pratimo metu naudojami try žodžiai: lėtai, normaliai, greitai. Kai vedantysis pasako žodį – lėtai, dalyviai turi eiti bet kuria kryptimi labai labai lėtai. Kai vedantysis pasako žodį – normaliai, dalyviai bet kuria kryptimi turi eiti savo įprastu žingsniu, lyg eitų gatvėje ar namuose. Kai vedantysis pasako žodį – greitai, dalyviai bet kuria kryptimi turi eiti labai labai greitai, galbūt net bėgti. Dalyviams labai svarbu gerai klausytis ir greitai persiorientuoti prie besikeičiančių pratimo sąlygų.


Pratimo video.

Tikslas. Stiprinti įgūdžius užmegzti ir palaikyti kontaktą, stiprinti komandinį darbą, skatinti kūrybiškumą, lavinti motorikai.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Laisvos erdvės, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus (kuo daugiau dalyvių, tuo daugiau laisvos vietos) ir muzikos takelio.


Laikas. 10-15 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai susirenka laisvoje erdvėje ir pasiskirsto poromis. Kiekviena pora pradėjus groti muzikai turi šokti, tarpusavyje naudojant kūno kontaktą, t.y. susiliesti keliais, vėliau, alkūnėmis, dar vėliau galvomis ir t.t. Po pratimo galimas apsitarimas, kaip kiekvienas dalyvis jautėsi šokdamas su pvz. gerai pažįstamu žmogumi ir visiškai nepažįstamu žmogumi.


Pratimo video.

Tikslas. Stiprinti įgūdžius užmegzti ir palaikyti kontaktą, stiprinti komandinį darbą, skatinti kūrybiškumą, greitą reakciją.


Grupės dydis. Neribojamas.


Priemonės. Laisvos erdvės, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus (kuo daugiau dalyvių, tuo daugiau laisvos vietos).


Laikas. 5-10 min.


Veiksmų eiga. Pratimo dalyviai susirenka laisvoje erdvėje ir pasiskirsto į dvi grupes. Viena grupė stovi prieš kitą kiek įmanoma didesniu atstumu. Visi dalyviai įsivaizduoja, kad juos skiria didžiulė upė ir jiems per šią upę reikia pasakyti labai svarbius dalykus, pvz.: Aš tave myliu. Kadangi upė labai plati, jie turi gebėti prisišaukti atsakymą iš kitos upės pusės. Pratimas labai tinka pradedant užsiėmimus.


Pratimo video.