Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, (įsikūręs adresu: Kranto g. 16) LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780
Tel. +370 45 582 598
Darbo laikas
I–IV 7.00–17.30, V–7.00–16.30
El. p. [email protected]

El. skundas ir el. pagyrimas

Nuo šiol galite mus girti ar peikti elektroniniu būdu.

El. skundas

El. pagyrimas

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO PASIŪLYMŲ, PAGYRIMŲ, ASMENS PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ  VALDYMO KONCEPCIJA 

KAS?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • JDC paslaugų gavėjai;
 • paslaugų gavėjų tėvai ar globėjai;
 • JDC darbuotojai;
 • kiti suinteresuoti asmenys.

KAIP?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • žodžiu;
 • raštu;
 • el. priemonėmis.

KUR?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • paskambinus JDC telefonu +370 45 582 598;
 • paskambinus bet kurio JDC darbuotojo asmeniniu telefonu;
 • palikus rašytinę informaciją JDC patalpose esančioje dėžėje su pavadinimu PASIŪLYMAI, PRAŠYMAI, PAGYRIMAI, SKUNDAI;
 • elektroninėmis priemonėmis: el. skundas; el. pagyrimas https://pjdc.lt/e-skundas-ir-e-pagyrimas/ arba elektroniniu paštu [email protected]

KADA?

Pasiūlymų, pagyrimų, asmens prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka:

 • paštas tikrinamas kiekvieną darbo dieną (atsakingas JDC direktorius);
 • el. skundas; el. pagyrimas svetainėje pjdc.lt tikrinami kartą per savaitę (atsakingas IT veiklos socialinis darbuotojas);
 • JDC patalpose esanti dėžutė tikrinama du kartus per savaitę (atsakingas socialinis darbuotojas).

 KAIP?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai nagrinėjami:

 • Raštu pateikti – per 20 darbo dienų.
 • Žodžiu pateikti – nedelsiant.
 • Atsakymas į anoniminius pasiūlymus, pagyrimus, prašymus ir skundus pateikiamas JDC informacinėje lentoje.
 • Prašymų, pasiūlymų, pagyrimų, skundų dėžė tikrinama 2 kartus per savaitę.

Asmenų prašymai, skundai ar kiti kreipimaisi turi būti užregistruojami byloje Nr. 1.10 „Gyventojų pasiūlymai, prašymai, pranešimai, skundai, jų nagrinėjimo dokumentai ir jų registras”.

KAS?

Atsakingi asmenys:

 • Kreipimąsi raštu svarsto ir į jį atsako nuolat veikianti asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisija.
 • Kreipimąsi žodžiu svarsto ir į jį atsako darbuotojas, į kurį kreipiamasi, jei jam pakanka kompetencijos. Jei darbuotojas jaučiasi nepakankamai kompetentingas, jis pataria kreiptis į asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisiją.

Nagrinėjant gaunamus pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus bei atsakant į juos laikomasi:

 • JDC asmens duomenų tvarkymo taisyklių (2018-05-24 įsakymas Nr. V-64).
 • Asmenų prašymų, pasiūlymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jaunuolių dienos centre tvarkos (2017 -10-03 įsakymas Nr. V-121).

  JDC reaguoja ir atsako į visus gaunamus pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus.