Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-IV 7.00 - 17.30, V - 7.00 - 16.30
Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, LT-35173, Panevėžys
Įmonės kodas 248209780 PVM –
Tel. +370 45 582 598
Mob. tel. -
Faksas
Darbo laikas
I-IV 7.00 - 17.30, V - 7.00 - 16.30
El. p. dienos_centras@hotmail.com

E-skundas ir E-pagyrimas

Nuo šios galite mus girti ar peikti elektroniniu būdu.

E-skundas

E-pagyrimas

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO PASIŪLYMŲ, PAGYRIMŲ, ASMENS PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ  VALDYMO KONCEPCIJA 

KAS?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • JDC paslaugų gavėjai;
 • Paslaugų gavėjų tėvai ar globėjai;
 • JDC darbuotojai;
 • Kiti suinteresuoti asmenys;

KAIP?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • Žodžiu;
 • Raštu;
 • E – priemonėmis;

KUR?

Pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus gali pateikti:

 • paskambinus JDC telefonu +370 45 582598
 • Paskambinus bet kurio JDC darbuotojo asmeniniu telefonu
 • Palikus rašytinę informaciją JDC patalpose esančioje dėžėje su pavadinimu PASIŪLYMAI, PRAŠYMAI, PAGYRIMAI, SKUNDAI
 • Elektroninėmis priemonėmis: e-skundas; e- pagyrimas https://pjdc.lt/e-skundas-ir-e-pagyrimas/ arba elektroniniu paštu dienos_centras@hotmail.com

KADA?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai gaunami

 • paštas tikrinamas kiekvieną darbo dieną. Atsakingas JDC direktorius.
 • e-skundas; e- pagyrimas svetainėje pjdc.lt tikrinami kartą per savaitę. Atsakingas IT veiklos socialinis darbuotojas
 • JDC patalpose esanti dėžutė tikrinama du kartus per savaitę. Atsakingas socialinis darbuotojas

 KAIP?

Pasiūlymai, pagyrimai, asmens prašymai ir skundai nagrinėjami:

 • Raštu pateikti – per 20 darbo dienų.
 • Žodžiu pateikti – nedelsiant.
 • Atsakymas į anoniminius pasiūlymus, pagyrimus, prašymus ir skundus pateikiamas JDC informacinėje lentoje.
 • Prašymų, pasiūlymų, pagyrimų, skundų dėžė tikrinama 2 kartus per savaitę.

Asmenų prašymai, skundai ar kiti kreipimaisi turi būti užregistruojami byloje Nr. 1.10 „Gyventojų pasiūlymai, prašymai, pranešimai, skundai, jų nagrinėjimo dokumentai ir jų registras”.

KAS?

Atsakingi asmenys:

 • Kreipimąsi raštu svarsto ir į jį atsako nuolat veikianti asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisija.
 • Kreipimąsi žodžiu svarsto ir į jį atsako darbuotojas, į kurį kreipiamasi, jei jam pakanka kompetencijos. Jei darbuotojas jaučiasi nepakankamai kompetentingas, jis pataria kreiptis į asmenų prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo komisiją.

Nagrinėjant gaunamus pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus, bei atsakant į juos laikomasi:

 • JDC asmens duomenų tvarkymo taisyklių (2018-05-24 V-64).
 • Asmenų prašymų, pasiūlymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jaunuolių dienos centre tvarkos (2017 -10-03 V-121).

  JDC reaguoja ir atsako į visus gaunamus pasiūlymus, pagyrimus, asmens prašymus ir skundus.